ECOSYS – JEDINSTVENA KYOCERA TEHNOLOGIJA

Fundamentalni tehnološki proboj KYOCERA Document Solutions

Suočavamo se sa globalnim ekološkim problemima i od svake osobe se očekuje da se ponaša odgovorno na lokalnom nivou. Bilo je prirodno što je Kyocera, kompanija osnovana 1959, sa trajnom misijom kombinovanja IT razvoja, inovacije i ekologije, 1992. postala prva kompanija u svetu koja je napravila sistem bez kertridža za laserske štampače. Naša ECOSYS tehnologija ima direktan i dubok uticaj na ekologiju. ECOSYS tehnologija koristi patentirani amorfni silikonski doboš i druge dugovečne komponente, i kao rezultat zahteva samo jednu potrošnu komponentu, sam toner, bez skupog sistema kertridža. Ipak, ECOSYS je više od samo mehaničke inovacije, to je princip razvijen iz koncepta. U razvoju štampača mi se fokusiramo na tri koncepta:  

EKOnomičnost

EKOlogija

SIStem štampanja

EKOnomičnost

Naša tehnologija je uz konkurentnu cenu takođe jeftinija i za korišćenje.

ECOnomy

Niži troškovi upotrebe.

Ukupni troškovi posedovanja (UTP) Kyocera Document Solutions ECOSYS uređaja su neopobitno najniži u njihovoj klasi uređaja. UTP uključuje sve troškove: direktne poput kupovine uređaja i troškove po stranici dokumenta, indirektne, koji uključuju održavanje, zamenu potrošnih delova poput kertridža, upotrebu materijala za štampanje, administracija uređaja i energetskih troškova za upotrebu. U organizacijama gde se štampa ili kopira mnogo materijala troškovi mogu drastično porasti, posebno gde se koriste skupi kertridži sa dobošem, razvijačem i tonerom koji se moraju bacati i često zamenjivati. Kyocerina ECOSYS tehnologija znatno umanjuje ove troškove: štampanje bez kertridža znači da zamena nije potrebna.

EKOlogija

Visoko efikasna upotreba energije rezultuje sa manje zagađenja i rasipanja resursa.

ECOlogy

Dugovečne komponente

Kyocerina veština u keramičkoj industriji je bila katalizator razvoja prvih amorfnih silikonskih doboša za štampanje sa površinom koja je po tvrdoći odmah iza dijamanta. Dalje je razvijana tako da se od štampača može očekivati da iznese veliko radno opterećenje. Minijaturne keramičke čestice ugrađene u Kyocerin ''Ecotone'' toner kontinualno poliraju i pripremaju doboš tokom procesa štampanja. Doboš će garantovano izdržati 500.000 stranica ili 3 godine štampanja, dok proizvodi niže klase naše konkurencije imaju garanciju na 100.000 stranica. Izdržljivi ECOSYS doboš uvodi nov nivo upotrebe papira – listovi do 250 gr/m2 će prolaziti bez uticaja na doboš. Veličina može biti menjana korišćenjem različitih fioka za papir, a takođe postoji mogućnost prilagođavanja veličine i tipa papira, kao i korišćenje ručnog ubacivanja papira.

Konvencionalni štampači koriste kertridž koji sadrži doboš, razvijač i toner u jednoj, zamenjivoj posudi. Kada je toner potrošen, ceo kertridž mora biti odbačen i zamenjen novom jedinicom uz značajan trošak za korisnika. U svim Kyocera Document Solutions modelima, doboš je odvojen od tonera. Zato u Kyocera Document Solutions nema potrebe za zamenom svih komponenti; samo tonera. Kyocera Document Solutions toner set takođe ima dodatnu prednost - traje do 40.000 A4 stranica (sa 5% pokrivenosti). Rezultat je da Kyocera Document Solutions ECOSYS štampači stvaraju manje otpada nego bilo koji drugi konkurentni proizvod, uz najmanju uporednu cenu štampanja.

SIStem štampanja

Obezbeđujemo visoku produktivnost i izlazni kvalitet koji zahtevaju korisnici širom sveta

SYStem Printing

Modularnost i funkcionalnost.

Štampač se obično bira po količini i vrsti rada koja je potrebna u trenutku kupovine, ali šta se dešava kada posao poraste ili se zadaci promene? U Kyocera Document Solutions ECOSYS proizvode može se umetnuti širok spektar funkcija i fioka za papir, zajedno sa nekoliko opcija za izlaz dokumenata. Kyocera Document Solutions ECOSYS štampači i kopir aparati će se sa lakoćom izboriti sa papirom, kartonom, samolepljivim oznakama, kovertama i prozirnim folijama. Ovo znači da početna investicija u dugovečan, pouzdan sistem za menadžment dokumenata ostaje validna, zajedno sa svim razlozima koji su bili inicijalni povod za kupovinu. Unapređenja su takođe dostupna sa nekoliko Kyocera Document Solutions proizvoda, tako da čak i brzina motora može biti povećana što maksimizuje dugoročne prednosti ove investicije, posebno kako korisnikov posao raste. Tehnološki progres znači da kompjutersko i mrežno okruženje napreduje sve vreme: štampač koji radi u svim prepoznatim mrežama je od vitalnog značaja kako ne bi postao zastareo i nepotreban.

Pohvale i Nagrade

Kyocera Document Solutions ECOSYS štampači su priznati širom sveta zbog inovativne tehnologije i ekološke vrednosti. Konkurentni proizvođači mogu tvrditi da je reciklaža korak napred, ali činjenica je da dizajniranje proizvoda koji umanjuje potrebu za reciklažom pretstavlja pravu alternativu i tu je Kyocera Document Solutions daleko ispred konkurencije. ECOSYS nije dodatak uređaju; on je – i uvek je bio – u srcu dizajna i razvoja. Sve od nastanka ECOSYS Kyocera Document Solutions razvijao je tehnologiju za kolor ECOSYS uređaj i 2003. Lansiran je prvi A4 kolor ECOSYS štampača – FS-C5016N.  

Scroll to top