KYOCERA ScannerVision

SKENIRANJE ZA VIŠESTRUKE DESTINACIJE UZ JEDAN KLIK

Zamislite potencijalne posledice ako ne možete pronaći važne dokumente, na primer – ugovor ili fakturu. Kod mnogih organizacija, procesuiranje i arhiviranje važnih poslovnih dokumenata je još uvek manuelni proces koji zahteva vreme i podložan je greškama. Da bi se ovo izbeglo, rešenje pametnog snimanja smanjuje rizik i istovremeno povećava operativnu efikasnost.

ScannerVision je rešenje snimanja koje automatizuje proces rada kod skeniranja, takođe poznato i kao veza između MFP i destinacije – kao što je mrežni folder ili poslovna aplikacija na serveru. ScannerVision automatski konvertuje dokumenta i čuva ih na odgovarajućim mestima, zasnovano na unapred definisanim pravilima poslovanja, time pojednostavljuje protok dokumenata i obezbeđuje usklađenost.

scannervision infographic

Poslovni Izazovi

 • Skeniranje dokumenata i manuelni unos podatak za DMS oduzima mnogo vremena – postoji li brži način?
 • Mi trošimo mnogo vremena pokušavajući da lociramo zaturenu dokumentaciju i da ispravimo greške prilikom unosa podataka – možemo li eliminisati te greške i raditi preciznije?
 • Imamo velike troškove vezane za dokumente: pošta i kuriri, centralizovano skeniranje, slanje faksom i čuvanje dokumenata – možemo li da smanjimo troškove?

Prednosti sa ScannerVision

 • Uštedite vreme: snimajte, digitalizujte i sačuvajte dokumente uz minimalni udeo manuelnog rada.
 • Smanjite greške: automatizacija radnog procesa i korisničko uputstvo se staraju da se dokumenti čuvaju na pravi način i na pravom mestu, radi brže upotrebe sačuvanih informacija.
 • Umanjite troškove: raspodeljeno snimanje smanjuje vreme procesuiranja i smanjuje troškove slanja i čuvanja – štedi vreme i novac i povećava efikasnost.

Karakteristike i specifikacije

ScannerVision omogućava definisanje i izvršavanje ustaljenog protoka dokumenata u vidu automatizovanog procesa.

 • Konektori – povezani direktno u  široki spektar aplikacija, kao što je Microsoft Share Point, usluge klauda ili Sistemi Upravljanja Dokumentima.
 • Metadata – kako biste bili sigurni da su svi skenovi pravilno sačuvani, metadata može biti dodeljena  automatski, na osnovu informacija kao što je datum i vreme procesuiranja ili na osnovu sadržaja dokumenta.
 • LDAP/AD podrška – pristupi adresaru vaše firme kroz front panel i sigurno logovanje za pojedinačne opcije.
 • OCR Konverzija – transformiši fotokopije originala u sadržaj podložan pretraživanju i promenama uz prepoznavanje teksta na više od 100 jezika.
 • Prepoznavanje Barkoda – automatsko prepoznavanje barkodova koji sadrže indeksirane podatke. Procesuira i trasira dokumente na osnovu barkodova radi ubrzanja konverzije dokumenata i njihovog čuvanja.
 • Enkripcija – za poboljšanu sigurnost, mrežni saobraćaj između ScannerVision klijenata i servera može biti šifriran.

Uslovni Konektori

Kao jednu od najmoćnijih osobina, ScannerVision nudi inteligentno trasiranje na osnovu metadata. Ovo znači da destinacija skeniranog dokumenta može biti određena na osnovu njegovog sadržaja, na primer :

 • Barkod sadrži reč "Contract" -> dokument je sačuvan u mrežnom folderu "Contracts"-> Pravni tim dobija kopiju mejlom;
 • Zonski OCR detektuje reč "Invoice" -> document je sačuvan u odgovarajućem SharePoint folderu.
KYOCERA ScannerVision Icon

Kontakt

Za više informacija ili da dobijete probnu verziju, molimo Vas kontaktirajte lokalnu KYOCERA kancelariju.

Preuzimanja

Sistemski zahtevi

Windows Server 2012 / 2008 / Server 2008 R2

Windows 7 / 8 / 8.1

Virtual Demo Tool

 KYOCERA ScannerVision - Virtual Demo Tool

Scroll to top