Equitrac

Vratite uloženo. Obezbedite sigurnost. Smanjite otpad.

Equitrac Office® softver za upravljanje štampanjem pomaže firmama da kontrolišu i upravljaju štampanjem kako bi smanjili troškove, povećali zaštitu dokumenata i omogućili održivost programa.

Equitrac Office® softver je integrisan u današnjim vodećim multifunkcionalnim uređajima (MFPs) za neuporedive pogodnosti i performance. Kompatibilan je sa skoro svim MFP koji se na široko upotrebljavaju u poslovima svih veličina, uključujući zdravstvo i finansijske institucije.

Equitrac Office® isporučuje ove pogodnosti automatskom primenom pravila štampanja, verifikacijom korisnika i preciznom identifikacijom i lociranjem troškova dokumenata.

Equitrac Office® Vam pomaže da:

 • Pratite aktivnosti štampanja, kopiranja i skeniranja širom kompanije
 • Odredite troškove dokumentacije za svaki deo firme
 • Odredite i primenite kvote za štampanje i kopiranje radi smanjenja izlaznog otpada
 • Učinite štampanje prikladnim i bezbednim
 • Preusmerite poslove štampanja na isplativije uređaje
 • Kreirajte korisne izveštaje

Bitne karakteristike proizvoda:

 • Koristite postojeći frontalni panel komandi na mašini radi autorizacije i verifikacije
 • Automatski prikuplja sve MFP aktivnosti i korisničke podatke
 • Logovanje sa PIN kodom ili magnetnom karticom
 • Određuje troškove dokumentacije stvorenih na MFP bez terminala za kupovinu, instaliranje ili održavanje
 • Stiče mobilnost i pogodnost sa Follow-You Printing® opcijom (PDF)
 • Povećava sigurnost dokumenta i štiti personalne podatke
 • Optimizuje korišćenje uređaja sa Equitrac Pravilima i Usmeravanjem (PDF)

Equitrac Express®

Equitrac Express® je moćno menadžment rešenje koje pojednostavljuje proces u školama, uključujući fakultete i univerzitete, osnovne i srednje škole, akademske biblioteke i druge ustanove radi nadoknade troškova štampanja širom kampusa, čini štampanje pogodnim bez kompromitovanja bezbednosti i podstiče odgovorno štampanje.

Vaše prednosti sa Equitrac Express®

 • Precizna naplata – Equitrac Express može da prati svaki posao štampanja i kopiranja na uređajima u mreži bez obzira na proizvođača.
 • Sigurni izlazni podaci – Equitrac Express koristi Follow-You Printing®, koji čuva dokumente na obezbeđenom serveru i štampa ih jedino kada korisnik uradi verifikaciju po njihovom izboru, koristeći PIN kod ili kampus karticu.
 • Smanjene nepotrebnog otpada – Equitrac Express automatski primenjuje pravila za štampanje i kopiranje tako da škole mogu zahtevati dvostrano ili monohromatsko štampanje ili postavljanje kvote za studente i nastavnike.
Equitrac Icon

Kontakt

Za više informacija ili da dobijete probnu verziju, molimo Vas kontaktirajte lokalnu KYOCERA kancelariju.

Preuzimanja

Scroll to top