KYOCERA Net Manager 5

Kontrolišite osetljive dokumente i smanjite troškove procesuiranja dokumenata

KYOCERA Net Manager (KNM) je serverska aplikacija koja pojednostavljuje i obezbeđuje vaše upravljanje dokumentima. Ugrađena Print&Follow aplikacija povećava efikasnost štampača i ubrzava proces štampanja: umesto slanja dokumenta određenom uređaju, korisnik ga šalje do KYOCERA Net Manager servera kome svi uređaju u kancelariji mogu da pristupe. Tako da dokument može da se štampa sa bilo kog uređaja. Ovo omogućava smanjenje čekanja na odštampani materijal i povećava sveukupnu sigurnost dokumenata, tako što uređaj ne šalje dokument sve dok se pošiljalac ne uloguje i selektuje ga za štampanje.

Kada je u pitanju kopiranje, skeniranje i slanje faksa, KYOCERA Net Manager nudi dobro struktuiran i za korišćenje jednostavan interfejs sa personalizovanim prečicama nudeći postavke koje vi najviše koristite. Ovo će omogućiti realnu lakoću korišćenja svim korisnicima ali takođe i administraciji zato što KYOCERA Net Manager takođe nudi pojedinačne tačke administracije (SPOA) u isto vreme. Šta više, KYOCERA Net Manager čuva detaljnu statistiku o troškovima štampanja ostvarenim po pojedinačnom projektu, korisniku ili delu firme. Korisnici takođe mogu pristupiti svojim ličnim računima troškova štampanja preko poznatih web pretraživača i vode evidenciju o svojim poslovima štampanja. Ove karakteristike pomažu uvećanju spoznaje šta je štampanje i smanjuju cenu istog.

KYOCERA Net Manager sistem podržava sve karakteristike skeniranja i protoka dokumenata kako bi uvećao efikasnost korisnika i istovremeno ojačao proces protoka dokumenata u Vašoj firmi. Određeni procesi skeniranja i protoka dokumenata mogu biti dodeljeni jednom korisniku ili grupi korisnika nudeći im ogroman potencijal u uštedi.

Mobilno štampanje uključuje – štampanje dokumenata koristeći Vaš mobilni uređaj, jednostavno šaljući e-mail na server KYOCERA Net Manager. Za naprednije zahteve mobilnog štampanja imaćete koristi od pouzdane integracije KYOCERA mobilne aplikacije za štampanje u iOS i Android. Koristeći besplatne KYOCERA mobilne aplikacije za štampanje u iOS i Androidu nudimo Vam kroz KYOCERA Net Manager napredne ali i sigurne funkcionalnosti štampanja i skeniranja.

NOVO!KYOCERA lokalni red za štampanje omogućava autorizovano i overeno štampanje u okruženjima lokalnih ogranaka firme gde nema KYOCERA Net Manager servera – nijedan posao štampanja neće biti u redu za štampanje zbog servera KYOCERA Net Manager.

 

Poslovni Izazovi

 

 • Krađa poverljivih informacija može potencijalno naškoditi mom poslovanju – Kako mogu osigurati da osoba bez potrebnog odobrenja ne može da pristupi mojim podacima?

 

 • Pronalaženje odgovarajuće postavke za skeniranje i slanje faksa nije lako i iziskuje puno vremena – Kako ovi procesi mogu postati lakši i pouzdaniji?

 

 •  Teško je pratiti sve troškove vezane za štampanje dokumenata – Kako ih mogu pratiti u cilju smanjenja troškova?

 

 • Delovi firme koji su povezani na centralni server za štampanje zahtevaju preveliki propusni opseg prilikom štampanja – Kako mogu smanjiti propusni opseg prilikom korišćenja a da to bude bez instaliranja lokalnog servera za štampanje?

 

Vaše prednosti sa KNM

 • Autentičnost: Štampanje, kopiranje i skeniranje počinje kada se korisnik loguje na selektovani uređaj, koristeći različite metode overe autentičnosti u saglasnosti sa Vašim sigurnosnim zahtevima.

 

 • Sigurno i lako skeniranje nudi radnje izvršene jednim klikom koje je lako izvesti i sačuvati.

 

 • Računovodstvo: Korisnik može da prati broj svojih dokumenata za štampanje i menadžeri mogu bolje da kontrolišu i smaje troškove štampanja. Samo praćenje štampanja može da smanji broj odštampanih stranica.

 

 • KYOCERA lokalni red za štampanje: Omogućava da integrišite vaše ogranke firme u centralno okruženje štampanja gde nema servera KYOCERA Net Manager u lokalnom ogranku firme - nijedan posao štampanja neće biti u redu za štampanje zbog servera KYOCERA Net Manager – jedino će podaci za autentikaciju i računovodstvo biti sinhronizovani sa centralnim serverom KYOCERA Net Manager. ​

Karakteristike i Specifikacije

Svojim dobro struktuiranim i intuitivnim interfejsom, KYOCERA Net Manager pojednostavljuje sve procese koji su vam potrebni da izvršite Vaš MFP. Pošto se ulogujete pre korišćenja uređaja, KYOCERA Net Manager Vam nudi prečicu ka Vašim često korišćenim postavkama za skeniranje, štampanje i slanje faksa, kao i dugmad za brzo biranje drugih opcija. Ovo smanjuje vreme koje se koristi za procesuiranje vaših dokumenata i u isto vreme omogućava vam da detektujete bilo koju nesvakidašnju naviku u Vašoj kancelariji vezanu za štampanje. Takođe, možete dopuniti vašu postojeću flotu printera sa KYOCERA Net Manager eksternim terminalima, omogućavajući im da rade sa KYOCERA Net Manager kao da su skroz novi uređaji.

 

 • Autentičnost: pristupite uređajima MFP i printerima u jednom koraku koristeći PIN, ID-kartu ili Windows logovanje ili overom autentičnosti u dve faze kombinacijom ID-karte i PIN-a.
 • Sigurnost – sigurno štampanje, enkripcija podataka i Print&Follow funkcija omogućava da Vaša dokumenta mogu jedino odštampati, i njima pristupiti, ovlašćena lica.
 • Izveštavanje – KYOCERA Net Manager skladišti detaljnu statistiku a troškovima štampanja ostvarenih kroz projekte, od strane korisnika ili delova firme.
 • Personalne Karakteristike – KYOCERA Net Manager nudi dobro struktuiran i za korišćenje jednostavan interfejs sa personalizovanim prečicama nudeći postavke koje vi najviše koristite kada se logujete. Najvažniji zadaci mogu biti uređeni na najvišem novou integrisanog terminala KYOCERA korisničkog interfejsa omogućavajući "One Button" komandu za skoro sve vaše dnevne zadatke!
 • Funkcionalno skeniranje – jednim klikom menjate destinaciju vaših skeniranih dokumenata i njihove metadata. Možete izabrati između vašeg KYOCERA Net Manager prostora, početnog foldera, faks servera, e-mejl adrese, itd. KYOCERA Net Manager sada nudi najmoćnije profile skeniranja na tržištu. Možete urediti profile ili zadatke na integrisanom terminalu KYOCERA Net Manager korisničkog interfejsa,  zasnovano na vašim ličnim prioritetima.
 • Mobilno štampanje – štampajte dokumenta sa Vašeg mobilnog uređaja jednostavnim slanjem mejla serveru KYOCERA Net Manager. Štampani dokumenti se mogu kasnije uzeti unosom Vaših podataka na uređaj. Kao dodatak, i za mnogo naprednije zahteve možete imati koristi od integracije KYOCERA aplikacije za štampanje sa mobilnih uređaja dostupne u iOS i Androidu.
 • KYOCERA lokalni red za štampanje: Integrišite vaše ogranke firme u centralno okruženje štampanja gde nema servera KYOCERA Net Manager u lokalnom ogranku firme - nijedan posao štampanja neće biti u redu za štampanje zbog servera KYOCERA Net Manager – jedino će podaci za autentikaciju i računovodstvo biti sinhronizovani sa centralnim serverom KYOCERA Net Manager.

KYOCERA Net Manager Web Interfejs

KYOCERA Net Manager Web Interfejs je prikladan način za upravljanje izlaza dokumenata na svakom nivou:

 • Pristupite putem web pretraživača i KYOCERA Net Manager logovanja.
 • Bez potrebe dodatnog softver i alatki.
 • Korisnik lako može upravljati svojim poslovima štampanja.

KYOCERA Net Manager mobilni terminal

KYOCERA Net Manager mobilna terminal aplikacija omogućava Vam da:

 • Odaberete uređaj na kome će vaš izabrani zadatak biti odštampan
 • Otključate panel mašine za kopiranje ili skeniranje
 • Imate pregled svih mašina i njihov status, na svakom serveru KYOCERA Net Manager
 • Štampate iz omiljenog ili već odštampanog posla
 • Izaberete Vaš omiljeni KYOCERA Net Manager uređaj na svakom serveru tako da će uređaji biti prikazani na osnovu prioriteta

Personalni podaci za logovanje su skladišteni u aplikaciji, tako da ih nema potrebe unositi pre svake sesije, na čemu će mnogi biti zahvalni a ne samo oni koji su zaboravni.

KYOCERA Net Manager mobilni terminal za Vaš mobilni uređaj možete skinuti na Apple App Store ili Google Play Store.

KYOCERA Integracija Mobilne Aplikacije za Štampanje

KYOCERA Net Manager uključuje mobilno štampanje kao standard – štampajte dokumenta sa Vašeg mobilnog uređaja jednostavno šaljući mejl serveru Kyocera Net Manager.

Za naprednije zahteve mobilnog štampanja imaćete koristi od pouzdane integracije KYOCERA mobilne aplikacije za štampanje u iOS i Android. Koristeći besplatno aplikacije KYOCERA Mobilno Štampanje u iOS i Androidu, KYOCERA Net Manager Vam nudi napredne ali i bezbedne funkcionalnosti štampanja i skeniranja.

KYOCERA Net Manager Icon

Kontakt

Za više informacija ili da dobijete probnu verziju, molimo Vas kontaktirajte lokalnu KYOCERA kancelariju.

Sistemski zahtevi


Server HW: 2GHz, 2GB RAM


Server OS: Windows Server 2008 / 2008R2 / 2012 / 2012R2 supported by 32bit and 64bit OS


User OS: Windows 7, 8 / Linux / MAC OS / ERP / SAP / LPR

Scroll to top