Upravljanje dokumentima

Document Management - Easily store, share, organise and retrieve your documents.

DocuWare

Docuware

Kada god je potrebno, DocuWare kontroliše protok dokumentata u preduzećima srednje veličine. Više o DocuWare

 

SharePoint Connector

SharePoint Connector

Direktno skeniranje i štampanje iz  SharePointa sa SharePoint Connector Više o SharePoint Connector

Scroll to top