Globalne usluge – Lokalno prisustvo

Global Services - Local Presence

Traganje za uštedama u troškovima i načinima za efikasniji razvoj poslovanja se ne mogu ograničiti na granice jedne zemlje. Za kompanije koje žele da unaprede svoje procese za izlaz dokumenata i rade na internacionalnom nivou, KYOCERA GLOBAL SERVICES DIVISION deluje kao jedinstvena tačka kontakta za multinacionalne klijente.

Za bilo koju organizaciju koja razmatra globalno upravljanje i optimizaciju okruženja za svoja dokumenta, KYOCERA je prepoznata kao pouzdan partner kompanija kada su u pitanju usluge upravljanja dokumentima (MDS).

Uspostavljen kao način za obezbeđenje jedinstvene tačke kontakta sa svakim internacionalnim klijentom, imenuje se pouzdan i iskusan specijalista čija je uloga da razvije kompletnu integrisanu strategiju za efikasno upravljanje izlazima dokumenata.

Cilj je da se poveća integracija uređaja, poslovnih aplikacija i konzistentnih usluga i optimizuje efikasnost Vaše kompanije uz značajnu redukciju troškova.

  • Jedinstvena tačka kontakta
  • Dugoročni strateški razvoj računa
  • Veća globalna kontrola troškova
  • Pojednostavljenje operacija
  • Potpuna transparentnost, brži odgovori
  • Globalno dosezanje posvećene podrške gde god da se nalazite

Zajednički dogovoreni procesi i sistemi mogu se  zatim proširiti na određene zemlje i regione. U svakoj pojedinačnoj fazi obezbeđujemo kompletnu transparentnost usluga, rokova isporuke i cena.

KYOCERA Global Services: dokaz da izbor pravog partnera može doneti neograničene mogućnosti

Scroll to top