Ponuda usluga

Service Offering

Prilagođavanje & Optimizacija

Uključivanjem integracije u postojeće aplikacije i platforme, možemo da prilagodimo firmver uređaja za jednostavnu navigaciju, kreirajući prečice na ekranu ili uređaju kako bismo eliminisali suvišne korake u realizaciji poslova. 

Za povećanje produktivnosti, mi optimizujemo Vašu flotu uređaja širom kompanije, strateški pozicionirajući uređaje u zavisnosti od Vaših potreba i zahtevanog obima štampe. 

Takođe možemo da poboljšamo, ili kompletno redizajniramo kancelarijske radne procese dodavanjem KYOCERA rešenja daljinskog upravljanja, poslovnih aplikacija kao što je KYOCERA DMSLink i konektora trećih strana. Ovi robusni konektori rade besprekorno sa različitim rešenjima trećih strana, kao što je Microsoft SharePoint.

Usluge implementacije

Raspoređivanje i instalacija Vaših mrežno integrisanih uređaja širom kompanije mogu se implementirati u vreme koje najviše odgovara Vašem poslovanju. Naše sigurne metode za postavljanje i instalaciju softvera čine Vašu mrežu i infrastrukturu sigurnom od spoljnih pretnji. Aplikacije i dodatne opcije instaliraju se na licu mesta ili daljinskim putem - u zavisnosti od Vaših zahteva. 

Sveobuhvatna obuka

Naša obuka fokusira se na besprekorno upravljanje promenama. Direkna obuka krajnjih korisnika omogućava zaposlenima da iskorišćenje pune funkcionalnosti uređaja i softvera, kao i praćenje i upravljanje potrošnim materijalom u svom radnom okruženju. Obuka IT administratora osposobljava IT admine da upravljaju aplikacijama i koordinišu ažuriranja Vaše flote uređaja. Obuka službe podrške pruža alate koji omogućavaju Vašim zaposlenima da odgovore na osnovna korisnička pitanja. 

Hardver & Softver podrška

Hardver podrška omogućava ažuriranje uređaja i firmvera tokom životnog veka proizvoda, održavajući optimalne performanse i raspoloživost. Koristeći napredne alate daljinskog upravljanja, proaktivno pratimo i izveštavamo o korišćenju uređaja, njihovim statusima, potrošnom materijalu i ostalim vitalnim informacijama. 

Softver podrška omogućava optimizovanu sposobnost softvera i integritet na Vašoj platformi tokom životnog veka Vaših aplikacija i dodatnih opcija širom kompanije. 

Takođe, pružamo tehničke usluge na licu mesta kako bismo utvrdili status Vaših uređaja i razvili plan akcija za postizanje idealnih performanski. 

Ostale konsultantske usluge

Naše profesionalne usluge mogu pobiljšati Vaše postojeće aplikacije ili platforme, kreirajući napredne radne tokove koji odgovaraju Vašim specifičnim potrebama dokumenata i potrebama radnih procesa. Takođe vršimo demontracije uređaja i softverskih rešenja, pored usluge evaluacije uređaja i softvera na licu mesta. 

Pored toga, KYOCERA nudi finansijski dizajn na nivou kompanije, uključujući programe lizinga i finansiranja. 

Scroll to top