KYOCERA Net Admin

KYOCERA Net Admin je Kyocera ujedinjen softver za upravljanje uređajima, koji koristi web baziranu platformu kako bi omogućio mrežnim administratorima laku i jednostavanu kontrolu upravljanja grupom do 10.000 uređaja. Zadaci koji su obično zahtevali više programa ili da se lično ode do štampača sada se mogu obaviti u jednom, brzom i modernom okruženju.

Prednosti sa KYOCERA Net Admin

Menadžer uređaja Vam dozvoljava da organizujete uređaje u logičke grupe, sa njihovim statusom dostupnim na prvi pogled, da postavite automatske e-mejl podsetnike, i da unapredite Kyocera firmver uređaja. Menadžer Uređaja omogućava:

 • Intuitivno grupisanje
 • Trenutni pregled statusa
 • Sveobuhvatno pretraživanje uređaja
 • Promenu postavki na više uređaja istovremeno
 • Proaktivni menadžment
 • Upravljanje podsetnicima
 • Rešavanje problema na uređajima

Nove karakteristike proizvoda

 • Microsoft SQL server podrška – Integracija postojeće infrastrukture  koristeći komponente iz slobodno dostupnih izvora na internetu bez zahteva licence
 • Konfiguracija uređaja bazirana na grupi uređaja – Automatska konfiguracija novopriključenih uređaja
 • Upravljanje Sertifikatima – Grupna obrada sertifikata umesto individualne konfiguracije uređaja koristeći USB
 • Poboljšano izveštavanje – Detaljna podrška brojača i nivoa tonera
 • Mogućnost podrške do 10.000 uređaja – Broj uređaja koje je moguće podržati je još jednom povećan radi realizacije velikih tendera
Screenshot of KYOCERA Net Admin Version 3.2
Device View and Toner Alter Settings of KYOCERA Net Admin Version 3.2

Molimo Vas kliknite ovde da preuzmete KYOCERA Net Admin.

KYOCERA Net Admin Icon

Kontakt

Za više informacija ili da dobijete probnu verziju, molimo Vas kontaktirajte lokalnu KYOCERA kancelariju.

Scroll to top