KYOeasyprint

Transformiše Vaše štamparske zadatke u operacije sa jednim klikom

KYOeasyprint  pojednostavljuje sve rutinske procese rada izlaznih dokumenata. Dizajniran za male i srednje biznise, ovaj softver će povećati produktivnost tako što pretvara najsloženije štampačke rutine u operacije jednim klikom.

Administrativni radni proces često iziskuje da se dokument pošalje različitim odeljenjima, često sa drugačijim postavkama. Ručno upravljanje ovim procesima zahteva vreme i često je sklon greškama.

KYOeasyprint automatizuje kompleksni proces rada izlaznih dokumenata.

Pojedinačni klik može istovremeno da:

 • Pošalje dokumenta do različitih uređaja različitim odeljenjima
 • Odštampa kopije sa različitih štampača i drugačijeg kvaliteta i veličine papira
 • Koristi drugačija završna rešenja za svaku kopiju (na primer – spajanje, bušenje rupa, itd.)
 • Štampa kopije sa različitim vodenim žigovima, kancelarijskim materijalima ili umetnutim stranicama
 • Pošalje dokument direktno na faks mašinu ili arhivira dokument na Vaš server.

Procesuiranje protoka kancelarijskih dokumenata bez zastoja ubrzava administrativne procese. Kao rezultat, kancelarijska efikasnost može biti uvećana i administrativni troškovi mogu biti smanjeni.

ŠTAMPANJE FAKTURA

Distribuira fakture do svih primalaca u jednom jednostavnom koraku

Faktura klijenta se štampa na premijum kancelarijskom materijalu i uključuje Uslove Kupovine na poleđini. U isto vreme jedna kopija je poslata direktno do računovodstvenog odeljenja, označeno sa COPY vodenim žigom, jedna kopija je odštampana u odeljenju kontrole i jedna kopija je automatski arhivirana kao PDF fajl.

 

RAZLIČIT KANCELARIJSKI MATERIJAL

Štampajte dokumenta na različitim vrstama papira i sa različitim zaglavljem

Kompanije koje distribuiraju različite brendove ili nude višestruke usluge zahtevaju raznovrstan kancelarijski materijal sa različitim zaglavljem. KYOeasyprint automatski insertuje potrebno elektronsko zaglavlje u bilo koji tip dokumenta tako da je upravljanje različitim zaglavljima brzo, lako i bez rizika.

KOPIRANJE ŠTAMPANJA

Automatski kreira onoliko duplikata koliko je potrebno

Sve kopije dokumenta mogu se štampati na jednom ili više uređaja. Kopijama se automatski dodeljuje vodeni žig ili se štampaju na specijalnom papiru, a mogu se koristiti različiti formati teksta.

KARAKTERISTIKE I SPECIFIKACIJE

 

 • Automatizacija procesa štampanja – Sačuvajte često korišćen proces štampanja kao namenski red štampanja i izvedite komplikovanije operacije štampanja sa samo jednim klikom.
 • Višestruke opcije štampanja – odštampajte jedan projekat na više uređaja – možete čak izabrati različite kasete za papir ili drugačije opcije finiširanja.
 • Kopiranje štampanja – kreirajte duplikate bilo kojeg štampanja automatski, koristeći isti štampač, različitu kasetu ili drugi štampač ili sačuvajte kopiju elektronski.
 • Prilagođeni kancelarijski materijal i formulari – dodajte kancelarijski materijal, logo, formulare i tekstualne šablone koji se kreiraju pomoću KYOeasyprint editora i integrišite ih u bilo koji dokument automatski.
 • Višestruki vodeni žig – prilagodite bilo koji odštampani dokument ili njegovu kopiju sa individualnim vodenim žigom trenutno i lako – bez obzira koji tip dokumenta ili aplikacije je kreirana.
 • Jednostavna distribucija – isporučite dokumente automatski u elektronsku arhivu ili na faks mašinu.

 

 

KYOeasyprint Icon

Kontakt

Za više informacija, molimo Vas kontaktirajte lokalnu KYOCERA kancelariju.

Srodna preuzimanja

Besplatna demo verzija

Za punu verziju, molimo Vas kontaktirajte Vašeg lokalnog dilera. 

Sistemski zahtevi

Windows Vista
Windows Server 2008/ R2 
Windows 7 / 8 / 8.1

 

Radi sa bilo kojim štampačem ili MFP uređajem

Scroll to top