Kyocera SAP tipovi uređaja

Štampanje sa SAP softvera može biti od velike važnosti za SAP klijente. Oni žele da znaju da se mogu osloniti na SAP okruženje kako bi izvukli pun benefit iz svojih IT investicija, uključujući i štamparsko okruženje. Moderni štampači i MFP nude važne, nove karakteristike kako bi posao postao efikasniji – kao što je mogućnost komunikacije njihovog statusa na centralni monitor SAP softvera, omogućavajući brzu reakciju na probleme ili optimizaciju štedljivog održavanja.

Kyocera, kao Zlatni Član Programa Dobavljača Štampača, direktno doprinosi na najvišem nivou okruženju SAP štampanja. Korisnici će dobiti softvere isporučene i testirane od strane SAP, sa uključujućom  podrškom. Moći će nekonvencionalno da koriste modele štampača sa njihovim SAP softverom.

Kyocera SAP tipovi uređaja su dostupni direktno iz SAP tržišnog servisa uključujući prvi nivo podrške koju SAP pruža. Sve informacije o podržanim Kyocera uređajima i njihovim karakteristikama mogu se dobiti preuzimanjem SAP Note 1135057 takođe dostupnim na SAP tržištu servisa.

Poboljšane karakteristike štampanja sa Kyocera Sap tipovima uređaja

KYOCERA novi, prilagođeni tipovi uređaja za SAP, omogućavaju podršku za više opcija štampanja i karakteristika nego što je to slučaj kod standardnih tipova SAP uređaja. Da biste koristili ove opcije morate da importujete novi tip uređaja u SAP. Za svaku opciju štampanja ili kombinaciju opcija štampanja koja će se koristiti kreirajte kopiju tipa uređaja, uradite konfiguraciju i povežite je na izlazni uređaj. Koje opcije su moguće zavisi od štampača i instaliranog hardvera (na primer – dokument doterivač).

SAP tipovi uređaja omogućavaju pristup Kyocera poboljšanim karakteristikama štampanja:

  • Podrazumevane Postavke (na primer – dvostrano štampanje, postavke rezolucije, standardne kasete za papir, itd.)
  • Brošura
  • Bušenje rupica
  • Heftanje
  • Izlazni magacin
  • Skupljač
  • Poštanski magacin
  • Klaser

SAP i SAP Printer Vendor Program su vlasništvo SAP AG

Kontakt

Za više informacija, molimo Vas kontaktirajte lokalnu KYOCERA kancelariju.

Srodni linkovi

Scroll to top