QuickPrint

Rešenje na strani servera za direktno štampanje centralno upravljanim dokumentima

Mnogim organizacijama je izazov da obezbede često potrebna dokumenta i formulare na efikasan način: oni stalno moraju biti modernizovani i brzo dostupačni od strane celog relevantnog osoblja. Mnoge organizacije same vrše preventivno štampanje svojih formulara i dokumenata; međutim, trošak i uticaj na okolinu koji prouzrokuje bacanje neiskorišćenih ili zastarelih kopija može biti ogroman.

Uz KYOCERA QuickPrint mi nudimo rešenja na strani servera za menadžment i štampanje formulara, šablona i drugih serijski proizvedenih i dizajniranih dokumenata.

QuickPrint nudi rešenje tako što omogućuje trenutni pristup dokumentima sa MFP panela za direktno štampanje.

  • Brz pristup svim potrebnim dokumentima i formularima direktno sa MFP panela
  • Jednostavan za korišćenje –kompjuterske veštine nisu potrebne
  • Postavke štampanja mogu biti promenjene u aplikaciji

Prednosti za korisnika:

  • Štampanje direktno sa panela – računar nije potreban
  • Ušteda vremena i jednostavan je za upotrebu
  • Ušteda novca štampajući na zahtev

 

 

  1. Administrator definiše centralna dokumenta u folderima.
  2. QuickPrint Server priprema formulare, dokumenta i ostalu dokumentaciju za korisnika.
  3. Korisnik bira bilo koji QuickPrint MFP i štampa željeni dokument.

 

Quick Print Icon

KOntakt

Za više informacija, molimo Vas kontaktirajte lokalnu KYOCERA kancelariju.

Scroll to top