Ekološki IT saveti i alati

Saveti za ekološko štampanje

 • Komunikacija putem email-a umesto papira.
 • Dvostrana štampa i kopiranje dokumenata, štedi vreme, prostor, novac i troškove.
 • Dvostrano štampanje štedi novac na uštedi papira za štampu i do 50 %. Možete probati da uz pomoć KYOCERA Duplex Calculator izračunate koliko drveća možete da sačuvate na ovaj način.
 • Nemojte štampati nepotrebna dokumenta. Procenite unapred koliko kopija Vam je potrebno kako biste izbegli stvaranje nepotrebnog otpada.
 • Proverite dokumenta pre zadavanja štampe velikog tiraža.
 • Proverite da li su Vaši električni uređaji štede energiju.
 • Proverite da li su Vaši kopir aparati, multifunkcijski uređaji i štampači isključeni kada ih ne koristite ili kada izlazite iz kancelarije.
 • Podesite “sleep mode” na svojim uređajima i prilagodite ih svojim potrebama kako bi u trenutcima kada ne štampate ili ne kopirate potrošnja energije bude minimalna.
 • Vodite računa o pravilnom odrđavanju kancelarijskih uređaja kako bi funkcionisali efikasnije.
 • Koristite nehlorisan ekološki prihvatljiv papir 100% recikliran za sva štampanja.
 • Pre nego što odštampate, razmislite da li Vam je zaista potreban odštampan primerak.
 • Isključite štampač kada Vam više nije potreban ili kada odlazite iz kancelarije na kraju radnog dana.
 • Isključivanje kancelarijskih uređaja ima višestruke koristi na smanjivanje buke i toplote.
 • Podesite margine i veličinu slova na štampanim dokumentima kako bi više stalo na stranicu.
 • Upotrebljavajte ECO tonere kako biste smanjili količinu upotrebljenih tonera

Saveti pri kupovini novih štampača

 • Preporučuje se da analizirate Vaše potrebe pre kupovine i kalkulišete koja je najpovoljnija kupovina koja nudi minimum uticaja na okolinu. Ovde možete koristiti jednostavan kalkulator KYOCERA Ekonomična Provera Štampača (PEC) koji vam pomaže da pronađete odgovarajući uređaj u zavisnosti od Vaših potreba. Dodatno, kalkulator upoređuje i KYOCERA proizvode sa proizvodima konkurencije i jasno pokazuje Vašu uštedu kada se odlučite za KYOCERA proizvode.
 • Oprema glavne kancelarije troši znatno vreme prilikom potrošnje energije dok čeka da izvrši svoj zadatak. Korišćenje energije što je moguće efikasnije tokom ovog perioda je presudno za održavanje upotrebe energije i troškova na minimumu.
 • Proizvodi sa dugotrajnim komponentama i velikim kapacitetom tonera proizvodiće značajno manje otpada tokom radnog veka jednog proizvoda.
 • Budite informisani, nekim delovima štampača je potrebno 900 godina kako bi se razgradili na otpadu. Ako Vaš dobavljač nije u mogućnosti da Vam pruži ovu informaciju, onda je bolje da pronađete drugog dobavljača ko je u stanju da to uradi.
 • Neki od današnjih štampača ne stvaraju ozon i trebalo bi da pitate Vašeg dobavljača o emisiji ozona.
 • Pitajte Vašeg dobavljača da li je Vaš štampač, MFP uređaj ili kopir aparat usaglašen sa RoHS standardima?
 • Pitajte Vašeg dobavljača šta oni rade sa materijalom za pakovanje, da li su u saglasnosti sa ENERGY STAR, da li proizvodi mogu da omoguće uštedu energije kako bi smanjili potrošnju energije tokom perioda mirovanja. Omogućavanje ove karakteristike je od velike važnosti kako bi se upravljalo kancelarijskom opremom na što efikasniji način. Instrukcije, korak po korak, koje objašnjavaju kako omogućiti karakteristike ENERGY STAR na što većem broju tipova kompjutera i spoljašnim modemima, možete naći na www.energystar.gov.au/consumers/stepbystep.html. Ako niste u stanju da osposobite ENERGY STAR na Vašoj opremi, dostupan je alternativni softver za uštedu energije koji se zove EMO - Energy Management Option (Opcije Upravljanja Energijom).Ovaj softver može da isključi Vaš kompjuter kada ga ne koristite i isključuje ga tokom noći. Takođe nudi kalkulacije o energiji, troškovima i smanjenju emisije gasova staklene bašte, što predstavljaja korisne detalje koje možete uključiti u Vašu reviziju i izveštaje o energiji.
 • Inkdžet ili moderni matrični štampači, iako su generalno jeftiniji, sporiji su od laserskih štampača i znatno skuplji za upotrebu, takođe generišu veću količinu otpada uz manje iskorišćenje tonera. Preporučuje se da analizirate Vaše potrebe pre kupovine i iskalkulišete najisplativiju kupovinu koja nudi minimum uticaja na okolinu.
 • Ako kupujete štampač, multifunkcionalni uređaj ili kopir aparat, pitajte Vašeg dobavljača o otpadu, programima povraćaja, koji su preventivni ciklusi održavanja, koliko često morate da menjate bubanj?  Proizvodi sa dugotrajnim komponentama i visokim stepenom iskorišćenja tonera generisaće manje otpada tokom radnog veka proizvoda.
 • Ako vam treba toner, molimo vas da budete sigurni da kupujete originalni KYOCERA toner. Oni čuvaju okolinu, Vaš novac i zdravlje Vaših zaposlenih kao i uređaja. Za više informacija molimo vas pročitajte brošuru o tonerima.

KYOCERA Dupleks Kalkulator

Uz ovaj KYOCERA "Dupleks ili Ušteda'' kalkulatora, možete saznati koliko drveća možete sačuvati pomoću dupleks štampanja!

Calculate how many trees you can save!

Vodič za zelenu kancelariju

KYOCERA Brošura o Tonerima

Kako originalni toneri čuvaju zdravlje Vaših zaposlenih i stanje Vaših uređaja. 

Cover of KYOCERA Original Toner brochure
 • KYOCERA Original Toner brochure (PDF-file)  (252,3 kB)
Scroll to top