Ekološke fabrike i logistika

Smanjenje opterećenja životne sredine

210kW Solar Power Generating System, Yohkaichi Plant, Shiga, Japan / 210kW Sistem za generisanje solarne energije, Yohkaichi fabrika, Shiga, Japan

KYOCERA Document Solutions preduzima brojne napore kako bi smanjila negativan uticaj na životnu sredinu kroz razičite načine isporuke proizvoda svojim klijentima. KYOCERA doprinosi zaštiti životne sredine  ne samo kroz svoje proizvode već i garancijom da su svi njeni procesi proizvodnje, distribucije i postrojenja - ekološki. Ovo često podrazumeva primenu određenih drastičnih mera, kao što su instaliranje solarnih panela na krovovima svojih objekata.

  • Štednja energije i resursa
  • Sprečavanje nastanka efekta staklene bašte kroz redukciju emisije gasova
  • Smanjenje otpada i reciklaža
  • Sprečavanje zagađenja vazduha i vode
  • Upravljanje raznim hemijskim supstancama

Redukcija emisije CO2 u logističkim procesima

Double-Trailers to reduce number of trucks for transportation efficiency / Duple prikolice kao rešenje za smanjenje broja kamiona i efikasnost u transportu

U prošlosti, KYOCERA Document Solutions proizvodi koji su bili namenjeni Evropskom tržištu transportovani su kamionima od luke u Roterdamu do svojih skladišta. Otkako je pušten u rad nov magacin 2007. godine, (U Beringe, južna Holandija) , uveden je nov način transporta vozovim i/ili baržama*, za koje se smatra da izazivaju manje štetnih uticaja na životnu sredinu. Odnos zastupljenih vidova transporta u 2009. godini su: 84% transport vozovima, 7% baržama i 9% kamionima.

Pored pomenutog načina, KYOCERA Document Solutions, od juna 2009. godine smanjila je broj kamiona koje koristi za prevoz koristeći duple prikolice, u cilju poboljšanja efikasnosti pri transport robe od Holandije do Italije.

* Barže: Manji transportni brodovi koji prevoze kontejnere do krajnjih destinacija rekama ili kanalima.

Napori da se smanji emisija CO2 u Japanu

KYOCERA Document Solutions koristila  je dva skladišta u Japanu za čuvanje svojih proizvoda za domaće pošiljke do maja 2009. godine, kada su dva nova skladišta integrisana u Hirakata fabriku.  Ovim je omogućeno da se obustavi kamionski prevoz  uređaja proizvedenih u fabrici Hirakata na lokacije izvan kompanije. Na taj način pružena je i mogućnost za integrisanje celokupne opreme koja je prethodno bila skladištena u Tamaki Product centru , u Hirakata fabrici.

Napori za smanjenje emisije CO2 u Kini

Proizvodi za kinesko tržište su transportovani drumskim saobraćajem do AVX/KYOCERA ( u gradu Tianjin) Internationa Trading Co. Ltd, našeg prodajnog ogranka u Kini. Prevoz je vršen kamionskim transportom putem za Šangaj nakon prevoza iz Silong fabrike u gradu Donggauan do skladišta u Guangzhou. Kako bi smanjili emisiju CO2 u transportnom saobraćaju, nakon revizije naših vidova transporta,  uvedene su promene u isporukama proizvoda u Šangaj i Tianjin preko mora od 2009. godine.

Kontejneri iz naše Shilong fabrike, koji  su ranije transportovani kamionima do Yantian luke u Šendžen, danas se transportuju kamionima do Changjping železničke stanice u gradu Dongguan (Guangdong, Kina), lokaciji Shilong fabrike, i vozovima od Changping stanice do luke Yantian. Pomak u načinu prevoza na prostoru između Changping železničke stanice i Yantian luke omogućio je da se znatno smanji udaljenost pri kamionskom prevozu.

 

Scroll to top