Ekološki proizvodi

Sofisticirani proizvodi širom sveta

Zaštita okoline je najodrživija kada je i ekonomski opravdana.  KYOCERA ima za cilj da doprinese društvu razvojem ekološki prihvatljivih proizvoda i tehnologija  sa ekonomskom isplativošću i- kao što su solarni moduli koji smanjuju zagađenje okoline korišćenjem finih keramičkih komponenti.

KYOCERA Document Solutions promoviše razvoj proizvoda sa manje uticaja na životnu sredinu u skladu sa standardima .

KYOCERA 3R Strategija – Reduce - Reuse – Recycle (smanji – ponovo upotrebi - recikliraj)

U procesu razvoja proizvoda , KYOCERA Document Solutions  uvek obraća pažnju na 3R (Reduce - Reuse - Recycle ) ili (smanjiti, ponovnu upotrebu, reciklirati). 3R se razvija od najranije faze od grafičkog kreiranja proizvoda pa sve do finalne izrade i to sve u skladu sa standardima ekološkog razvoja.  Konstantna evaluacija predmeta za ocenu proizvoda uključuje smanjivanje broja delova, smanjenje težine proizvoda, korišćenje reciklirane plastike i polovnih delova.

 Ciljevi su postavljeni u brojevima, za ocenu svake stavke i svake faze proizvodnje, kao što su izrada i montaža delova. Standardi za uštedu energije i ekološke oznake su  jasno navedene i moraju biti u skladu sa specifikacijom proizvoda.

Solarna energija za funkcionisanje sistema

Veliki napori se ulažu da se zaustavi globalno zagrevanje  pri čemu se insistira na korišćenju čiste alternativne nafte i drugih fosilnih goriva. Sunce, koje predstavlja čist,  neiscrpan i resurs  dostupan gotovo bilo gde na Zemlji, predstavlja idealan resurs. KYOCERA razvija solarnu  tehnologiju  kontinuirano od 1975. godine, zato sto su solarne energije praktične , pristupačne i široko dostupne. Iskustvo pokazuje da ova praksa delotvorno deluje u stambenim, industrijskim i javnim objektima. Solarna energija nema granice u korišćenju i prikupljanu, donoseći energiju područijima bez struje. KYOCERA zgrada sa sedistem u Kjotu je opremljena solarnim panelima i koristi vlastitu energiju od kasnih 1980-ih.

Solarni sistem za veliki stambeni kompleks (Nemačka)
KYOCERA Solarni paneli (San Dijego, SAD)
Sedište kompenije, KYOCERA (Kyoto, Japan)

Fina keramka - KYOCERA komparativna prednost

Fina Kyocera keramika - uključuje materijale visokih performansi koje mogu pomoći u očuvanju životne sredine. Razvili smo izbor sofisticiranih proizvoda koji imaju otpornost na habanje, topline i korozije. Osim toga, kako bi se osiguralo da su KYOCERA proizvodi ekološki prihvatljivi, uveli smo Life Cycle Assessment (LCA) program zasnovan na ekološkoj evaulaciji sistema.

KYOCERA Dugovečna Tehnologija - ECOSYS

Na osnovu KYOCERA Document Solutions  sa dugogodišnjim  iskustvom i osnovnom filozofijom "Nastavak razvoja proizvoda koji imaju značajan ekološki faktor zaštite okoline i prozvodnja ekološki prihvatljivih proizvoda pod imenom  ECOSYS “, KYOCERA razvija ekološki prihvatljive proizvode i tehnologije u raznim aspektima. Saznajte više o ECOSYS.

Scroll to top