Ekološke oznake

''Blue Angel'' je eko-oznaka i jedna od svetski najpoznatijih ekoloških oznaka, koja se dodeljuje od strane Nemačkog Instituta za Sigurnost Kvaliteta i Sertifikaciju. Oznaka ukazuje da proizvod ima posebna ekološka uverenja i ispunjava detaljni kriterijum sveobuhvatnih zakonskih propisa postavljenih od strane Federalne Ekološke Kancelarije.

Cilj ekološke oznake ''Blue Angel'' je da uticaj štetnih supstanci, potrošnje energije i otpada na okolinu svede na minimum i jedino se dodeljuje za proizvode koji su dokazali da smanjuju uticaj na okolinu. KYOCERA Document Solutions imaju dugu istoriju zasluge eko-oznake ''Blue Angel''.

Za više detalja o nagrađenim proizvodima molimo da posetite sajt proizvoda.

Nova specifikacija opreme, ENERGY STAR, za opremu snimanja predstavljenu od strane Vlada SAD i EU je dizajnirana da pomogne korisnicima da zaštite okolinu i uštede novac kroz korišćenje energetski efikasnih proizvoda. Jedino odgovarajući proizvodi nose ovaj logo.

Najnoviji rejting ENERGY STAR opreme za snimanje ima strožije zahteve nego njeni prethodnici, posebno u odnosu na potrošnju papira. Svi KYOCERA Document Solutions štampači i multifunkcionalni uređaji proizvedeni posle 1 aprila 2007. godine ispunjavaju i premašuju zahteve ove nove ENERGY STAR specifikacije.

Štampači ocenjeni sa ENERGY STAR mogu da smanje upotrebu el. struje preko 60% i MFP ocenjen sa ENERGY STAR može da uštedi oko 160 EUR u računima za električnu energiju u poređenju sa neocenjenim uređeajima tokom svog radnog veka.

Za više detalja o nagrađivanim proizvodima posetite sajt.

Scroll to top