ECOSYS Tehnologija

20 godina postojanja ECOSYS tehnologije

U srcu KYOCERA brige o životnoj sredini

U srcu KYOCERA brige o životnoj sredini

KYOCERA Document Solutions tradicionalno je ekološki pionir, jer mi ciljamo da razvijemo proizvode koji aktivno stvaraju razliku u očuvanju okoline.

ECOSYS slavi 20 godina trajanja svoje tehnologije, 20 godina izdržljivosti, 20 godina brige za ekologiju ove planete, 20 godina smanjenja troškova i 20 godina malog broja održavanja i male količine otpada.

Svi ECOSYS štampači imaju istu unikatnu platformu koja nudi ujedinjene drajvere, ujedinjene opcije i operacije. To znači maksimum fleksibilnosti i lako proširenje Vaše flote uređaja.

Naša dugotrajna tehnologija i dizajn dramatično smanjuju upotrebu potrošnog materijala, smanjuju emisiju CO2 gasa i smanjuju TEC vrednosti. ECOSYS takođe štedi znatnu količinu energije, tokom proizvodnje i tokom korišćenja uređaja.

Tokom radnog veka jednog ECOSYS štampača se može ostvariti do 85% uštede energije.

*TEC vrednost je kriterijum potreban za ispunjavanje standarda međunarodnog Energy Star programa. Odnosi se na električnu energiju iskorišćenu tokom jedne nedelje, predpostavljajući izmenu operacija i režim spavanja i dvodnevni režim.

ECOSYS = EKONOMIJA - EKOLOGIJA - SISTEM Štampanje

EKONOMIJA: Optimizovana ekonomičnost radnog procesa

Ukupni Troškovi Posedovanja (TCO) predstavljaju istinsku cenu uređaja jer troškovi upotrebe mogu znatno prevazići prvobitnu nabavnu cenu. ECOSYS uređaji su dizajnirani da smanje direktne troškove, kao što je potrošni materijal, i indirektne troškove, kao što je upotreba energije i administracija, bez izuzetka nudeći najniži TCO u svojoj klasi.

 EKOLOGIJA: Maksimalno smanjen uticaj na okolinu

KYOCERA dugotrajna tehnologija koristi našu veliku ekspertizu u keramici. Izdržljivi bubanj je sastavni deo štampača, jedina potrošna roba je toner kaseta. Za ECOSYS štampače se upotrebljavaja manje materijala prilikom proizvodnje, generiše manje otpadnog materijala i pojednostavljuje reciklaža čime se smanjuje uticaj na okolinu.

SISTEM: Integracija sistema bez napora

KYOCERA ECOSYS uređaji nude širok spektar poboljšanja dizajniranih da maksimalno uvećaju produktivnost obrade dokumenata. Dostupne su dodatne funkcionalnosti i ažuriranja koja optimizuju dugoročne prednosti investicije. Na kraju, KYOCERA integrisani sistemski softver Document Solutions obezbeđuje dugotrajnu kompatibilnost u celoj mreži.

 

Scroll to top