Procena životnog ciklusa

Šta je LCA?

Procena životnog ciklusa (LCA) je alatka za kvantifikovanje opterećenja proizvoda na okolinu pomoću analize negativnog ekološkog uticaja nametnutog  konzumiranjem resursa i njihovim odlaganjem tokom celog životnog ciklusa proizvoda (vađenje sirovog materijala → proizvodnja sirovog materijala → proizvodna proizvoda → logistika → upotreba → odlaganje). LCA omogućava procenu negativnog ekološkog uticaja koji proizvod ima tokom svake etape životnog ciklusa ili tokom celog životnog ciklusa.

Rezultati LCA

Očekivani rezultati LCA

Primenom LCA se očekuje kreiranje sledećih efekata:

  • Moguće je izabrati odgovarajuću tehnologiju od više ponuđenih ekoloških tehnologija.
  • Moguće je znati koje su etape od celokupnog životnog ciklusa bitne za smanjenje negativnog ekološkog uticaja.
  • Moguće je sprečiti da određeni problem prouzrokuje novi negativni ekološki uticaj ili širenje ili prebacivanje na druge etape životnog ciklusa.
  • Moguće je zauzeti poziciju donošenja odluka koristeći naučnu i objektivnu ekološku politiku.
  • Moguće je obezbediti i publikovati ekološke informacije u odgovarajućem vremenskom roku.

Implementacija LCA u KYOCERA Document Solutions

Primenom LCA u KYOCERA Document Solutions mogu se izdvojiti etape gde se iz celokupnog životnog ciklusa proizvoda ili usluga stvara veliki negativni ekološki uticaj, kako bi se odredilo na kojim oblastima se treba fokusirati radi daljeg poboljšanja. Na primer, ispod navedeni rezultati pokazuju rezultat LCA koji se sprovodi bez obzira na životni ciklus proizvoda preduzeća, fokusirajući se na negativni ekološki uticaj koji može prouzrokovati globalno zagrevanje. Pozivajući se na ove pokazatelje, ključne etape za smanjenje negativnog ekološkog uticaja su ’’etape gde se proizvode sirovine za proizvode’’ i ’’etape gde korisnici koriste proizvode’’. Da bi se smanjio negativni ekološki uticaj u budućnosti, može se reći da bi bilo efikasnije fokusirati se na ove dve etape, uraditi detaljnije analize i primeniti odgovarajuće mere.

Na ovaj način, KYOCERA Document Solutions primenjuju LCA u svim svojim konvencionalnim proizvodima. Tako se stremi smanjenju negativnog ekološkog uticaja koristeći informacije dobijene iz rezultata LCA, pažljivo selektujući sirovine proizvoda i potrošnu robu, i razvijanjem proizvoda, ciljajući na smanjenje potrošnje električne energije prilikom korišćenja i smanjenje upotrebe materijala vezanih za potrošne materijale.

Rezultati LCA koji se fokusiraju na globalno zagrevanje od strane štampača KYOCERA Document Solutions

 

Scroll to top