Dugotrajni Dizajn Proizvoda

Dugovečni KYOCERA štampači

POREĐENJE TONERA: KYOCERA FS-C5200DN vs. HP Colour Laserjet CP2025DN
USLOVI TESTIRANJA: 500 stranica mesečno, 36 meseci, puno kolor štampanje, foto test stranica ’Drucker program’
IZVOR: Informacije u saglasnosti sa ’Drucker programom’, 01/2009, (Nemački test časopis; www.druckerchannel.de )

Kada koristite štampač obično je potrebno da zamenite kompleksni kertridž tonera, koji sadrži foto-provodnički bubanj i periferne delove, na svakih nekoliko hiljada stranica. Umesto toga, KYOCERA je implementirala dugotrajni koncept dizajna koristeći različite ECOSYS tehnologije, uključujući a-Si (amorfni silicijum) bubnjeve, tako da je potrebno redovno menjati samo toner. Kao rezultat, više od 300.000 stranica može se odštampati bez potrebe menjanja bilo čega osim tonera, čime se značajno se smanjuju troškovi i otpad.

Scroll to top