Upravljanje životnom sredinom

KYOCERA povelja o zaštiti životne sredine

U proizvodnji, razni faktori mogu dovesti do gubitka. Međutim, ovaj gubitak se može svesti na nulu, kroz uključivanje i podizanje svesti o Kyocera rešenjima svih uključenih strana. Kroz naš sveobuhvatni pristup, KYOCERA Document Solutions javno deli i rešava sve probleme. Ovaj pristup koristi svakom pojedincu, zaposlenima u kompaniji i minimalizuje  gubitak. Svi zaposleni jasno sagledavaju sve pojedinačne delove , zahvaljujući čemu dolazi do redukcije gubitka. Višestruke mere se preduzimaju kako bi se osigurao kvalitet proizvoda, uključujući izdavanje potvrda čak iako je  prijavljen smao jedan defekt tokom tekućeg meseca. Ovo su samo neki od načina na koji ocenjujemo naš stav prema sveobuhvatnom kvalitetu proizvoda u kompaniji.

ISO 14001 Informacije

KYOCERA Document Solutions stekla je ISO 14001:2004, međunarodni standard za sisteme upravljanja životnom sredinom. Ovo ukazuje na KYOCERA posvećenost strategiji održivog upravljanja životnom sredinom. 

ISO 14001:2004 standardi upravljanja životnom sredinom posteje kako bi pomogli organizacijama da:

 • Smanje negativni ekološki uticaj njihovih procesa (na primer – prouzrokuju negativne promene vazduha, vode ili zemlje)
 • Budu u skladu sa važećim zakonima, regulativama i drugim ekološkim zahtevima na međunarodnom nivou
 • Održavaju proces konstantnog poboljšanja

KYOCERA teži da sertifikuje sve svoje proizvodne pogone i neproizvodne objekte širom sveta sa ISO 14001:2004 standardom. KYOCERA se obavezuje da:

 • Smanji našu potrošnju energije i materijala tako što će ponovo koristiti određene komponente i reciklirati kada god je moguće
 • Smanji ekološki uticaj povezan sa našim proizvodima i aktivnostima
 • Se pridržava važećih lokalnih, državnih i federalnih regulatornih zahteva
 • Periodično preispita ciljeve našeg sistema upravljanja životnom sredinom kako bi smanjili otpad i upotrebu materijala, energije i resursa
 • Kontinuirano poboljšava našu strategiju delovanja kako bi se sprečilo zagađenje svuda gde je to moguće
 • Komunicira sa, i obučava svoje radnike i one koji rade direktno u naše ime, i sprovode našu ekološku politiku
 • Našu Ekološku Politiku načini dostupnom široj javnosti

ISO 14001:2004 sertifikacija naglašava važnost ekološke odgovornosti, fokusiranje na potrošače, procesnog pristupanja  i poboljšanog upravljanja lanca snabdevanja sa stanovišta ekologije.

Kliknite ovde za Kyocera Izveštaj o Održivosti

KYOCERA Document Solutions nudi nagrađivani spektar tehnologije za uređaje, od desktop štampača do multifunkcionalnih uređaja.

Povelja o zaštiti životne sredine KYOCERA Document Solutions Evropa

 • Environmental Policy  (294,9 kB)
Scroll to top