Šta je KYOCERA MDS?

MDS je skraćenica od Managed Document Services (Usluga Upravljanja Dokumentima). Ova usluga superiorna je u odnosu na MPS - Managed Print Services (Usluga Upravljanja Štampom) jer dok se MPS jedino fokusira na autput, MDS optimizuje Vaš celokupni proces autputa – od preuzimanja do arhiviranja, od radnog procesa do bezbednosti i ekološkog uticaja.

Ovaj holistički pristup čini MDS unikatnom i vitalnom strategijom za svaku kompaniju koja želi da vidi svoj celokupni potencijal za smanjenje troškova. U stvari, iskustvo pokazuje da MDS može da smanji troškove oko 30%.

KYOCERA MDS koristi proces ProceneDizajna, Implementacije, Upravljanja i Optimizacije da precizno identifikuje Vaše troškove autputa. Mi ukazujemo gde su vreme i resursi uzaludno potrošeni pre nego kreiramo po meri skrojeno okruženje za smanjenje troškova i uticaja na planetu. Štaviše, nudeći širok spektar usluga iz jednog jedinog izvora, KYOCERA MDS eliminiše frustraciju i trošenje vremena prilikom rada sa raznim dobavljačima.

Naposletku, KYOCERA MDS može pojednostaviti Vaš autput menadžment, smanjiti obim rada vašeg IT odeljenja i takođe smanjiti ekološki uticaj Vaših štampača i MFP uređaja.

MDS Studije Slučaja

Saznajte iz naših studija slučaja kako su kompanije značajno smanjile svoje troškove uz KYOCERA MDS.

Kontaktirajte nas

EWE Comp d.o.o. 
 
Cara Dušana 212 
11080 Zemun, Beograd, Srbija 
Tel: +381 11 3535 500 
Tel: +381 11 3535 500 
Fax: +381 11 3168 629 
e-mail: kyocera@ewe.rs

Scroll to top