Istraživanja pokazuju da kompanije troše do 3% (Gartner) svoga obrta na autput troškove. Ali autput efikasnost znači više od jeftine opreme i niskog TCO (ukupni troškovi posedovanja). Mnogo novca je uzaludno potrošeno za neefiksani hardver, radne procese i upravljanje autputom.

Mnoge kompanije ne uzimaju u obzir sve neophodne faktore kada pokušavaju da smanje troškove. To je razlog zašto samo 16% (IDC White Paper) svih kompanija koriste dokument rešenja, iako 67% (Quocirca) njih stavlja strateški prioritet na autput.

SMANJITE GODIŠNJE TROŠKOVE ŠTAMPANJA SA KYOCERA MDS

KYOCERA MDS  ne samo da smanjuje Vaš otpad, već i uvećava Vašu produktivnost. Naš dinamični proces u tri faze čini funkcionisanje Vašeg radnog procesa optimalnim – smanjenje troškova i oslobađanje vaše IT podrške od rutinskih poslova koje drugi mogu lako da odrade.

Korak po korak, KYOCERA MDS otkriva slabe tačke u vašem autput okruženju, razvijajući rešenja i otkrivajući potencijal za uštedu. Naš koncept uzima u obzir Vaše unikatne tehničke, ekonomske i organizacione potrebe – krojeći program za Vašu kompaniju.

Iskustva pokazuju da MDS može smanjiti sveukupne troškove dokumenata do 30%, smanjiti ekološki uticaj i da povećati produktivnost.

MDS Koristi

KYOCERA MDS redukuje troškove, pritisak na IT osoblje i uticaj na okolinu.

Kontaktirajte nas

EWE Comp d.o.o. 
 
Cara Dušana 212 
11080 Zemun, Beograd, Srbija 
Tel: +381 11 3535 500 
Tel: +381 11 3535 500 
Fax: +381 11 3168 629 
e-mail: kyocera@ewe.rs

Scroll to top