Nezavisni istraživački institut, Loudhouse, je sproveo istraživanje među 750 IT menadžera iz 8 Evropskih zemalja o upravljanju dokumentima u njihovim kompanijama.

IT zahtevi se konstantno povećavaju u poslednjih nekoliko godina u kompanijama u Evropi. Aspekt bezbednosti, rešenja za Upravljanje odnosima sa klijentima (CRM) i  Planiranje resursa u korporacijama (ERP), samo su neka od ključnih pitanja na koja moraju da odgovore IT  menadžeri u kompanijama. Istovremeno, rastu pritisci za uštede u troškovima i IT sektori moraju obezbediti poslovne procese za specijalizovane divizije, a postoji i veća potreba za brzo reagovanje na ekonomski razvoj ili strukturalne promene unutar kompanije. Ova situacija zahteva nova softverska i hardverska rešenja.

Evropska MDS studija koju je naručila KYOCERA je otkrila da sve više kompanija u Evropi shvata da sistem efikasnog upravljanja dokumentima predstavlja značajnu polugu u borbi sa rastućim troškovnim pritiscima. 70% ispitanih IT menadžera jasno vidi korisiti od adekvatnog MDS koncepta, kao što je redukovanje troškova kompanije. 52% takođe očekuje ubrzanje poslovnih procesa i 47% predviđa poboljšanje transparentnosti troškova. To čini MDS i optimizaciju procesa upravljanja dokumentima prioritetnim IT pitanjem širom Evrope.

KYOCERA MDS studija na prvi pogled

  • Odluke o MDS procesima se donose na višem nivou menadžmenta
  • 81% kompanija su zadovoljne svojom infrastrukturom za upravljanje štampom i dokumentima
  • 49% kompanija razmatra troškove štampe po strani kao ključni kriterijum, 74% želi da vidi transparentnost troškova u oblasti štampanja i kopiranja
  • Neophodna je veća automatizacija procesa u obradi dokumenata
  • Jedna od četiri kompanije planira da promeni upravljanje izlazima u narednih 12 meseci. 64% je već započelo proces u prethodnih 12 meseci.
  • 70% je uvereno da će im MDS omogućiti značajno smanjenje troškova, održavanje bolje kontrole budžeta (47%) i značajno poboljšanje radnih procesa (52%)
  • Ciljevi upotrebe MDS su infrastruktura za standardizovano štampanje i kopiranje (44%), bolja kontrola izlaza dokumenata (38%) i redukovanje ukupnih troškova (35%)
  • Jedna od tri kompanije je izjavila da želi značajno da unapredi svoje otiske kroz uvođenje MDS

Preuzimanja

Novosti

KYOCERA evropska MDS studija: 74% poslovanja želi veću transparentnost

Managed Document Services (MDS) usluga je o kojoj se priča širom Evrope: jedna od četiri kompanije oseća da je optimizacija procesa štampanja i kopiranja potrebna u naredne dve godine, iznad svega - zbog uštede troškova. Ovo je jedan od ključnih zaključaka studije “Managed Document Services u Evropi”. više...

Scroll to top