POTRAŽITE KOMPLETNO REŠENJE

KYOCERA MDS vrši optimizaciju celokupnog rada sa dokumentima na 5 fleksibilnih i pažljivo osmišljenih faza.

Prilagođavajući se veličiniiI jedinstvenim zahtevima Vašeg biznisa, naši procesi započinju tako što identifikuju slabe tačke u postojećoj infrastrukturi, nakon čega dolazi do implementacije rešenja koja smanjuju troškove i poboljšavaju tekuće performance.

PROCENA

Detaljna analiza trenutnih izlaza dokumenata, obezbeđuje izveštaje sa naglaskom na oblastima redukovanja troškova, unapređenja procesa rada i smanjenja uticaja na životnu okolinu. Saznajte više...

DIZAJN

Sveobuhvatno rešenje kreirano da odgovori na specifične zahteve poslovanja. Uključuje i opciju KYOfinance. Saznajte više...

IMPLEMENTACIJA

Profesionalno upravljanje projektom i visoko kvalifikovani tehničari obezbeđuju minimum smetnji – od instalacije do obuke. Saznajte više...

UPRAVLJANJE

Jednostavno održavanje I adekvatna podrtška predstavljaju sve što Vam je potrebno. Obuhvata I automatsko popunjavanje potrošenog materijala. Saznajte više...

OPTIMIZACIJA

Kontinuirano unapređenje okruženja za štampanje – optimizacija kroz redovno ocenjivanje, izveštavanje i konsultacije. Saznajte više...

 

 

 

KYOCERA MDS

Saznajte zašto Vam KYOCERA MDS pomaže da optimizuje svoje poslovanje. 

Saznajte više

MDS Koristi

KYOCERA MDS smanjuje troškove, pritisak na IT osoblje i uticaj na životnu okolinu.

Saznajte više

Kontaktirajte nas

EWE Comp d.o.o. 
 
Cara Dušana 212 
11080 Zemun, Beograd, Srbija 
Tel: +381 11 3535 500 
Tel: +381 11 3535 500 
Fax: +381 11 3168 629 
e-mail: kyocera@ewe.rs

Scroll to top