MDS Assessment image

GLEDAJTE SVUDA

Započinjemo prikupljanjem podataka i razumevanjem Vašeg poslovanja.

To uključuje stručnu procenu Vašeg celokupnog okruženja dokumenata – od finansijskih i revizorskih, do volumetrijskih i energetskih podataka.

Koristeći upitnike i ankete, naša faza procene otkriva sve oblasti gubitaka i loše produktivnosti u Vašoj organizaciji. Rezultat je jasan izveštaj koji pokazuje tačno gde novac može biti sačuvan, a procesi optimizovani.

Tokom procene, analiziramo sledeće vitalne oblasti:

  • Finansije: utvrđivanje na šta se tačno novac troši
  • Uređaji i potrošni materijal: njihova efikasnost, podobnost i troškovi održavanja
  • Radni procesi: da li se produktivnost može poboljšati pomoću pametnijeg softvera
  • Dokumenti: kako ih efikasno i bezbedno štampati, čuvati, upravljati njima i distribuirati ih
  • Uticaj na životnu sredinu: gde je moguće uštedeti energiju i smanjiti emisiju CO2

Pogledajte šta se dešava u narednoj fazi...

KYOCERA MDS

Saznajte kako da smanjite troškove uz KYOCERA MDS. Saznajte više

MDS Koristi

KYOCERA MDS smanjuje troškove, pritisak na IT osoblje i uticaj na životnu okolinu. Saznajte više

Kontaktirajte nas

EWE Comp d.o.o. 
 
Cara Dušana 212 
11080 Zemun, Beograd, Srbija 
Tel: +381 11 3535 500 
Tel: +381 11 3535 500 
Fax: +381 11 3168 629 
e-mail: kyocera@ewe.rs

Scroll to top