MDS Management image

POTRAŽITE VRHUNSKU USLUGU

Naše usluge upravljanja su okrenute ka isporuci optimalnih performansi, pouzdanosti i troškovnoj efikasnosti. Sa nizom mogućnosti daljinske i podrške na licu mesta vodimo računa o kompletnoj infrastrukturi dokumentacije, održavamo radne procese na najvišem nivou i vodimo računa o utrošku vremena za dnevnu administraciju.

  • Održavanje flote uređaja: Sveobuhvatni paketi usluga za maksimalnu raspoloživost
  • Daljinsko nadgledanje: Isporuka proaktivne podrške
  • Automatsko obnavljanje zaliha potrošnog materijala: Smanjenje nevolja i zastoja
  • Namenska hardverska i softverska podrška: IT timovi na daljinu ili na licu mesta koji maksimiziraju performanse i pouzdanost
  • Redovni pregledi performansi: Sastanci ‘licem u lice’ i precizni izveštaje upravljanja infomacijama obezbeđuju potpuno zadovoljenje Vaših potreba

Pogledajte šta se dešava u narednoj fazi...

KYOCERA MDS

Saznajte kako da smanjite svoje troškove uz KYOCERA MDS.

Saznajte više

MDS Koristi

KYOCERA MDS smanjuje troškove, pritisak na IT osoblje i uticaj na životnu sredinu. 

Saznajte više

Kontaktirajte nas

EWE Comp d.o.o. 
 
Cara Dušana 212 
11080 Zemun, Beograd, Srbija 
Tel: +381 11 3535 500 
Tel: +381 11 3535 500 
Fax: +381 11 3168 629 
e-mail: kyocera@ewe.rs

Scroll to top