ECOSYS M2535dn

  • Do 35 A4 strana u minuti
  • Vreme do prve kopije 6.9 sekundi
  • Standardna opcija štampe, kopiranja, skeniranja i slanja faksa
  • Dokument procesor kapaciteta 50-listova skenira dvostrane originale
  • Do 2 opciona ulagača papira za do 800 listova
  • Visoka sigurnost kroz SSL, IPsec i Private Print (zahteva dodatnu memoriju) funkcionalnosti
  • Štampa sa i skeniranje na USB fleš disk
  • Izuzetno niska cena štampe za svoju klasu
Ovi ECOSYS A4 multifunkcijski uređaji su dizajnirani za dinamična radna okruženja kojima je potreban produktivan uređaj da isprati njihovu dnevnu kancelarijsku rutinu.

Poseduju kraće vreme čekanja na prvu stranu i proizvode do 35 strana u minuti pri štampanju i kopiranju.
Takođe, mogu brzo skenirati i kopirati dvostrane originale uz pomoć njihovog moćnog dokument procesora kapaciteta 50 listova.
Ovi multifunkcionalni uređaji mogu biti, u svakom trenutku, nadograđeni sa opcionim paper feeder-ima kako bi zadovoljili sve vaše postojeće i buduće potrebe.

Preuzimanja

Product video

Related Links


Scroll to top