TASKalfa 2551ci

  • Do 25 A4 kolor stranica po minuti
  • Standardno 3.5 GB RAM + 160 GB HDD za memoriju i skladištenje
  • Standardno mrežno štampanje i kolor skeniranje
  • Opciona funkcija faksa: mržni faks, dvostruki faks i internet faks
  • Opciono dupleks skeniranje u jednom prolazu do 100 ipm
  • Opciono 1.000 listova finišer za klamanje i probijanje
  • Opciono skeniranje i pretraživanje PDF (OCR)
  • Dugotrajne komponente bez presedana obezbeđuju efikasnost i pouzdanost

TASKalfa 2551ci
TASKalfa 2551ci daje kvalitetne A4/A3 rezultate u koloru i veliku fleksibilnost za radne grupe i male kancelarije, bez obzira da li treba da se štampa, kopira, skenira, ili opciono, šalje faks. Svim funkcijama se lako može pristupiti preko velikog kolor ekrana na dodir sa intuitivnom strukturom menija i jednostavnom kontrolom. Zahvaljujući prilagođenom softveru (opciono) i rukovanju papirom, možete prilagoditi TASKalfa 2551ci vašim potrebama vrlo lako, bez obzira na to kako je vaš poslovni program organizovan.

Preuzimanja

Product video

POVEZANI LINKOVI


Scroll to top